Tillgängliga utbildningar

 Utbildning på svenska | Tar ca 30 min att genomföra

En grundläggande utbildning av brandskydd riktad till anställda på alla typer av arbetsplatser och skolor. Utbildningen beräknas ta ungefär 30 minuter att genomföra inklusive provdelen.

Utbildningen innehåller:

  • Lagkrav
  • Brandens faror
  • Kroppens påverkan
  • Brandsläckning
  • Prov